Mực in liên tục

Mực in Mực in

Mực in Inktec, Mực cho máy in phun Epson dùng bộ tiếp ngoài loại 1lit

Mực in sensient, Mực cho máy in phun Epson dùng bộ tiếp ngoài loại 1lit

  • HãngJ ink - Công nghệ Nhật Bản
  • Loại mực: nước in phun
  • Máy dùng: Canon 
  • Dung tích: 1000 ml