Giấy in ảnh Canon Canon

Mực in Mực in

Giấy in ảnh dành cho các dòng máy Shelphy của Canon

  • Hộp mực bao gồm: 108 tấm ảnh + mực in (in được 108 kiểu)
  • Dùng cho các loại máy in ảnh canon cp800,cp810, c900...
  • Loại giấy in : Loại giấy chuyên dùng, kích thước 10 x 15mm . Mặt sau đã có sẵn khung cho một tấm bưu thiếp.
  • Loại phim in: Lớp mực khô : 3 lớp màu ( Cyan, Magenta, Yellow), sử dụng công nghệ thăng hoa, không lem màu và độ chính xác màu cao.
  • Hộp mực bao gồm: 108 tấm ảnh + mực in (in được 108 kiểu)
  • Loại giấy in : Loại giấy chuyên dùng, kích thước 10 x 15mm . Mặt sau đã có sẵn khung cho một tấm bưu thiếp.
  • Loại phim in: Lớp mực khô : 3 lớp màu ( Cyan, Magenta, Yellow), sử dụng công nghệ thăng hoa, không lem màu và độ chính xác màu cao.