Máy fax laser

Máy Fax Máy Fax

Máy fax in laser phổ thông nhất hiện nay.

Máy fax laser đen trắng. tốc độ nhanh.

Máy fax canon l170

Máy fax Canon L170

7,050,000 Đ