Máy Scan

Máy Scan Máy Scan
Scan 2 mặt và scan liên tục nhiều tờ tự động.

Scan HP 5590

9,650,000 Đ