Máy Scan

Máy Scan Máy Scan
Quét ảnh tốc độ cao, quét nhiều tờ cùng lúc

Scan HP 8460

16,000,000 Đ
Scan tốc độ cao, tự động nhiều tờ liên tục.

Scan HP 5000

16,600,000 Đ
Máy scan tốc độ cao, scan tự động nhiều mặt liên tục.

Scan HP 8270

17,499,000 Đ
Quét tốc độ cao, nhiều tờ liên tục. Quét 2 mặt.

Scan HP 7500

29,500,000 Đ