Máy scan chuyên dụng

Máy Scan Máy Scan

Scan tự động 2 mặt. thay thế scan HP 3000

Scan 2 mặt và scan liên tục nhiều tờ tự động.

Scan HP 5590

9,650,000 Đ
Quét ảnh tốc độ cao, quét nhiều tờ cùng lúc

Scan HP 8460

16,000,000 Đ
Scan tốc độ cao, tự động nhiều tờ liên tục.

Scan HP 5000

16,600,000 Đ
Máy scan tốc độ cao, scan tự động nhiều mặt liên tục.

Scan HP 8270

17,499,000 Đ
Quét tốc độ cao, nhiều tờ liên tục. Quét 2 mặt.

Scan HP 7500

29,500,000 Đ
Quét khổ A3 - Quét liên tục nhiều bản

Scan HP N9120

78,000,000 Đ