Máy Fax Panasonic

Máy Fax Máy Fax
Máy fax thông dụng nhất hiện nay
Máy fax giấy thường

Máy fax in laser phổ thông nhất hiện nay.

Máy fax laser đen trắng. tốc độ nhanh.